Na prośbę Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON niniejszym zachęcamy do przeczytania informacji dotyczącej Porozumienia zawartego między resortem Obrony Narodowej i Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica, w sprawie wspierania edukacji artystycznej dzieci żołnierzy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub zmarli podczas wykonywania zadań służbowych w działaniach poza granicami państwa:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/30574,stypendia-artystyczne-dla-dzieci-weteranow.html.