Informujemy, że w minioną niedzielę odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału Warszawa. Ponownie został wybrany zarząd oddziału w tym samym składzie, czyli:

Tomasz Orzęcki – Prezes

Joanna Skopińska – Wiceprezes ds. Finansowych

Witold Szajnert – Wiceprezes ds. Szkoleniowych

Przypominamy – Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy GKP Neptun już 23 marca w siedzibie Klubu w Gdańsku.