Niniejszym informujemy, że podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wybrany został nowy Zarząd Klubu w składzie:

Zbigniew Skopiński – Prezes

Maria Jurczyk – Wiceprezes ds. Finansowych

Michał Rzeszot – Wiceprezes ds. Szkoleniowych

Mateusz Czerniakowski – Sekretarz

Marcin Kiryluk – Członek Zarządu

oraz nowa Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Kosiński – Przewodniczący

Barbara Głowacka

Marcin Flisikowski

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, że większością głosów Walny Zjazd zadecydował o zmianie nazwy naszego Stowarzyszenia na:

Klub Płetwonurków i Ratowników NEPTUN

Nową nazwę zaczniemy używać po ostatecznym dopełnieniu formalności urzędowych.