OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z radością informujemy, że otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie z rąk podsekretarza stanu Pana Macieja Jankowskiego za zaangażowanie w działalność na rzecz obronności państwa. Uroczystość miała miejsce podczas V Forum Organizacji Pozarządowych w Krakowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcia, które zostały dostrzeżone i docenione przez MON :-).