Niniejszym informujemy, że podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego wybrany został nowy Zarząd Klubu w składzie:

Michał Rzeszot – Prezes

Mateusz Czerniakowski – Wiceprezes ds. Finansowych

Marcin Kiryluk – Wiceprezes ds. Szkoleniowych

Anna Dreslerska – Sekretarz

Robert Siemaszko – Członek Zarządu

Anna Cieślik – Derdzikowska – Członek Zarządu

Marcin Milecki – Członek Zarządu

oraz przedłużył kadencję Komisji Rewizyjnej w składzie:

Krzysztof Kosiński – Przewodniczący

Barbara Głowacka

Marcin Flisikowski

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.

Jednocześnie informujemy, że większością głosów Walny Zjazd zadecydował o POWROCIE starej nazwy naszego Stowarzyszenia na:

Gdański Klub Płetwonurków NEPTUN :)