W dniu 22 lutego 2015 r(niedziela) w siedzibie Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN  przy ul. Wita Stwosza 73/11 odbędzie się Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy. Pierwszy termin: godz. 10.00, drugi termin: godz. 10.30.W programie:

– sprawozdanie z działalności w roku 2015 oraz ogólnie z całej kadencji obecnego zarządu

– wybór władz stowarzyszenia na nową kadencję

– plan zamierzeń na rok 2015 i lata następne

– propozycja i głosowanie ew. zmian w statucie stowarzyszenia

– sprawy różne

Wszystkich członków Klubu i sympatyków serdecznie zapraszamy!