Zamawiamy koszulki Klubowe, wszystkich zainteresowanych posiadaniem tych koszulek prosimy o jak najszybszy kontakt z

Marcinem Kirylukiem
(+48 602 632 267 / mkiryluk@gkpneptun.pl)
Cena koszulek zależy od ilości zamówienia.