Już od niedzieli 4 września 2016 roku startujemy z zajęciami basenowymi w roku szkolnym 2016/2017!

Zajęcia tak jak w zeszłym roku, odbywać się będą na pływalni miejskiej MOSiR`u przy ul. Chałubińskiego 13, w każdą niedziele od godziny 15.00.

W ramach prowadzonych zajęć basenowych Zarząd Stowarzyszenia zapewnił naszym członkom 3 (trzy) godziny basenowe* małego basenu na niecce nr 1, oraz 2 (dwie) godziny basenowe* dużego basenu.

*-godzina basenowa to 40 minut

Koordynatorką Małego Basenu tak jak do tej pory jest Pani Anna Cieślik-Derdzikowska i to do niej prosimy o zgłoszenia w celu podziału i przynależności do poszczególnych grup zajęciowych. Zgłoszeń najlepiej dokonywać przez nr telefonu: 660 453 665

1: 15.00-15.40

2: 15.40-16.20

3: 16.20-17.00

Koordynatorem Dużego Basenu jest za to Pan Marcin Kiryluk i to do niego prosimy zgłaszać się z pytaniami dotyczącymi zajęć, najlepiej przez nr telefonu: 602 632 267

1: 15.00-15.40

2: 15.40-16.20

Zarząd Stowarzyszenia chciałby poinformować iż druga godzina zajęć Dużego Basenu przewidziana jest dla Zawodników Sekcji Pływania w Płetwach, oraz szeroko idącej rekreacji ( do wyczerpania miejsc – 30 osób ).

Podane godziny zajęć są punktem czasowym, oznaczającym wejście do wody, co obliguję wszystkich uczestników do pojawieniu się na pływalni co najmniej 30 minut wcześniej, w celu przebrania się i odbycia rozgrzewki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować iż miejsce zajęć Sekcji Pływania Metodą R. Wołodźki ulegnie zmianie. O czym informować będzie Koordynatorka sekcji Pani Ewa Bryłka. Oczywiście można się z nią skontaktować również telefonicznie pod nr telefonu: 501 854 339.

 

Życzymy owocnego roku nauki pływania i rozwijania swoich umiejętności.

Z nurkowym pozdrowieniem

Zarząd Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN