Szanowni Państwo!

W minioną sobotę 19 marca 2016 roku w siedzibie naszego klubu w Gdańsku, odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy za rok 2015 naszego młodego Zarządu.

Na podstawię sprawozdania merytorycznego Prezesa Michała Rzeszot oraz sprawozdania finansowego Wiceprezesa Mateusza Czerniakowskiego Zarząd GKP NEPTUN, otrzymał absolutorium. Dzięki czemu możemy dalej ciężko pracować w starym gronie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Frekwencja dopisała, dzięki czemu mogliśmy skrupulatnie przeanalizować cele i zamierzenia na rok 2016, oraz na forum Walnego Zjazdu przedstawić i zatwierdzić tak długo oczekiwany Regulamin Sekcji Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej NEPTUN.

Mamy nadzieję że za rok spotkamy się w równie licznym gronie (oby większym ;)) i że obecne zamierzenia, cele na rok 2016 zostaną zrealizowane w pełni, a może powiększą się o parę podpunktów!

Z nurkowym pozdrowieniem

Mateusz Czerniakowski

Wiceprezes Zarządu