EU-law

O Dyrektywie UE i samych plikach Cookie:
http://www.theeucookielaw.com/ (eng.)

Dyrektywa Uni Europejskiej odnośnie plików Cookie:
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm (eng.)