POBIERZ

Statut Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN.pdf

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin Płacenia Składek Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN.pdf

POBIERZ
POBIERZ

Regulamin Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej GKP NEPTUN.pdf

POBIERZ

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZAPISANIA SIĘ DO NASZEGO KLUBU UPRASZA SIĘ, BY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI STARALI SIĘ UZUPEŁNIĆ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ ELEKTRONICZNIE, BĄDŹ DRUKOWANYMI LITERAMI

POBIERZ

Deklaracja Członkowska Gdańskiego Klubu Płetwonurków NEPTUN (.pdf)

POBIERZ