Władze Gdańskiego Klubu Płetwonurków Neptun

Wiceprezes ds. Szkolenia

Marcin KIRYLUK

Marcin KIRYLUK

mkiryluk@gkpneptun.pl

Prezes

Michał RZESZOT

Michał RZESZOT

prezes@gkpneptun.pl

Wiceprezes ds. Finansów

Mateusz CZERNIAKOWSKI

Mateusz CZERNIAKOWSKI

mczerniakowski@gkpneptun.pl

Sekretarz Zarządu

Robert SIEMASZKO

Robert SIEMASZKO

Organizacja obozów i wyjazdów nurkowych

Członek Zarządu

Ewa Bryłka

Ewa Bryłka

Instruktor w Sekcji Małych Pływaków

Komisja Rewizyjna Gdańskiego Klubu Płetwonurków Neptun

Członek Komisji Rewizyjnej

Barbara GŁOWACKA

Przewodniczący

Krzysztof KOSIŃSKI

Członek Komisji Rewizyjnej

Marcin FLISIKOWSKI

Marcin FLISIKOWSKI

mail to: Marcin FLISIKOWSKI

Oddział Warszawa Gdańskiego Klubu Płetwonurków Neptun

Wiceprezes O.Warszawa

Dariusz DULNIAK

Dariusz DULNIAK

Prezes O.Warszawa

Witold SZAJNERT

Witold SZAJNERT

Wiceprezes O.Warszawa

Wiktoria LENARCZYK

Wiktoria LENARCZYK

mail to: Mariusz LENARCZYK
CZŁONKOSTWO

Dołącz do nas już dziś

członkiem naszego klubu może zostać każdy
CZŁONKOSTWO