Zapraszamy na nasz obóz w 2015 roku:

    „Bezpieczne Lato bez nałogów” – z różnorodnymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi z zakresu przysposobienia obronnego i sportów wodnych, a w programie zajęcia z zakresu: pływania, żeglarstwa, kajakarstwa, sportów motorowodnych, taktyki terenowej na terenach leśnych (biegi na orientacje, podchody), strzelectwa, podstaw płetwonurkowania (dla chętnych), gry zespołowe (w tym paintball dla chętnych), itp.

Termin: 5 – 18 lipca 2015 roku. 

Koszt obozu: 1.480 zł/os. (płatne do dnia 10.06.2015), w tym:
zadatek 200 zł – warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku, w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi.

I rata –580 zł – płatna do 10.05.2015 r.
II rata – 700 zł – płatna do 10.06.2015 r.

PROGRAM OBOZU (w formacie .pdf) (pobierz)

REGULAMIN OBOZU (w formacie .pdf) (pobierz)


Zachęcamy do wysłania formularza zgłoszeniowego:
OBÓZ 2015 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jednocześnie prosimy osoby zapisujące się o wypełnienie Karty Uczestnika obozu:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA (w formacie .pdf) (pobierz)

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ OSOBY INNE NIŻ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI (w formacie .pdf) (pobierz)


Zapisy na obóz przyjmujemy już od teraz poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Gwarancją miejsca jest wpłata zaliczki w wys. 200 zł na rachunek bankowy Klubu Płetwonurków NEPTUN w banku BOŚ SA:

Nr konta: 78 1540 1098 2059 9132 1255 0001

Adres:  80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73/11

Ewentualne dodatkowe informacje pod nr telefonu: 662 041 752 (Robert Siemaszko).

Serdecznie zapraszamy!


Zachęcamy również do śledzenia naszych poczynań odnośnie obozu na:

www.gkpneptun.pl oraz www.Facebook.com/GKP.Neptun